FANDOM


Official themes

Nansei Unused - Yosei Nashi's Theme - The Mind of Evil Converter

Nansei Unused - Yosei Nashi's Theme - The Mind of Evil Converter

  • The Mind of Evil Converter - Yosei Nashi's theme
南西 17 AoTU - You Nashi's Theme - Forgery of Words ~ Fallen Angel - Boss 3

南西 17 AoTU - You Nashi's Theme - Forgery of Words ~ Fallen Angel - Boss 3

  • Forgery of Words ~ Fallen Angel - You Nashi's theme